تایلند/ مسابقه سالانه پرنده آواز خوان

تایلند/ مسابقه سالانه پرنده آواز خوان

تایلند/ مسابقه سالانه پرنده آواز خوان

ایرنا – مسابقه سالانه پرنده آواز خوان با شرکت یک هزار پرنده در قفس از کشورهای مالزی و سنگاپور در تایلند برگزار شد.*6

عکس: ایرنا-آ.اف.پ

کد خبر: 3328438

تاریخ خبر: 15:28 30/06/1395

Let’s block ads! (Why?)

تایلند/ مسابقه سالانه پرنده آواز خوان

تایلند/ مسابقه سالانه پرنده آواز خوان

ایرنا – مسابقه سالانه پرنده آواز خوان با شرکت یک هزار پرنده در قفس از کشورهای مالزی و سنگاپور در تایلند برگزار شد.*6


عکس: ایرنا-آ.اف.پ

کد خبر: 3328438

تاریخ خبر: 15:28 30/06/1395

Let’s block ads! (Why?)