جامعه بانوان بسکتبال علیه فدراسیون

کد خبر: 1354988/32  زمان: 14:58  1395/06/13  بازدید: 651

زنان بسکتبالیست ایران در پی حمایت از نایب رییس بخش بانوان بسکتبال در محل فدراسیون بسکتبال تجمع می کنند.


به گزارش “ورزش سه”، پس از اختلافاتی که حدود دو هفته پیش بین محمود مشحون رییس فدراسیون با فاطمه کرم زاده نایب رییس فدراسیون بسکتبال به وجود آمد ، کرم زاده به همراه برخی از اعضای بخش بانوان محل کارشان را ترک کردند. بعد از غیبت چند روزه این افراد ، تعدادی از مربیان ، بازیکنان و داوران زن بسکتبال ایران قصد دارند در حمایت از نایب رییس بانوان در محل فدراسیون بسکتبال تجمع کنند.


این عده با انتشار فراخوانی از جامعه بسکتبالیست های زن ایران درخواست کردند  یکشنبه ۱۴ شهریور مقابل فدراسیون حاضر شوند.


متن فراخوان:


باسلام حضور کلیه مربیان داوران و بازیکنان (بانوان) بسکتبالیست تهران

بدین وسیله به استحضار می رساندبا توجه به اتفاقات اخیر در بخش بسکتبال بانوان وبا توجه به حمایتها و زحمات سالیان بسیار سرکار خانم کرمزاده نایب رییس محترم بسکتبال زنان ایرانلازم میدانیم کلیه مربیان دلسوز و داوران واهالى بسکتبال جهت درخواست از جناب مشحون و اشراف ایشان از تلاشهاى خانم کرمزاده در امور بانوان که از چشم هیچ بسکتبالیست دخترى پوشیده نیست،گردهمایى در روز یکشنبه١٤/٦/٩٥ ساعت ١٠:٣٠ درمحل فدراسیون بسکتبال صورت پذیرفته تا بتوانیم از پشتیبانى سالیانه بخش بانوان حمایت بعمل آوریم
لذا امید داریم کلیه مربیان ،داوران،بازیکنان و کلیه بسکتبالیست دوستان راس ساعت حضور بهم رسانیم
با سپاس:کلیه مربیان و سرپرستان و داوران و بازیکنان بانوان بانوان بسکتبال


]]>


{{Body}}

نگاشته شده در {{CreationDate}}پاسخ
پسنديدن [{{PositivePoint}}]
مخالفت [{{NegativePoint}}]{{#Childs}}

{{/Childs}}

{{/Comments}}
]]>

?? دقيقه قبلاشتراک گذاري

Let’s block ads! (Why?)

کد خبر: 1354988/32  زمان: 14:58  1395/06/13  بازدید: 651

زنان بسکتبالیست ایران در پی حمایت از نایب رییس بخش بانوان بسکتبال در محل فدراسیون بسکتبال تجمع می کنند.


به گزارش “ورزش سه”، پس از اختلافاتی که حدود دو هفته پیش بین محمود مشحون رییس فدراسیون با فاطمه کرم زاده نایب رییس فدراسیون بسکتبال به وجود آمد ، کرم زاده به همراه برخی از اعضای بخش بانوان محل کارشان را ترک کردند. بعد از غیبت چند روزه این افراد ، تعدادی از مربیان ، بازیکنان و داوران زن بسکتبال ایران قصد دارند در حمایت از نایب رییس بانوان در محل فدراسیون بسکتبال تجمع کنند.


این عده با انتشار فراخوانی از جامعه بسکتبالیست های زن ایران درخواست کردند  یکشنبه ۱۴ شهریور مقابل فدراسیون حاضر شوند.


متن فراخوان:


باسلام حضور کلیه مربیان داوران و بازیکنان (بانوان) بسکتبالیست تهران

بدین وسیله به استحضار می رساندبا توجه به اتفاقات اخیر در بخش بسکتبال بانوان وبا توجه به حمایتها و زحمات سالیان بسیار سرکار خانم کرمزاده نایب رییس محترم بسکتبال زنان ایرانلازم میدانیم کلیه مربیان دلسوز و داوران واهالى بسکتبال جهت درخواست از جناب مشحون و اشراف ایشان از تلاشهاى خانم کرمزاده در امور بانوان که از چشم هیچ بسکتبالیست دخترى پوشیده نیست،گردهمایى در روز یکشنبه١٤/٦/٩٥ ساعت ١٠:٣٠ درمحل فدراسیون بسکتبال صورت پذیرفته تا بتوانیم از پشتیبانى سالیانه بخش بانوان حمایت بعمل آوریم
لذا امید داریم کلیه مربیان ،داوران،بازیکنان و کلیه بسکتبالیست دوستان راس ساعت حضور بهم رسانیم
با سپاس:کلیه مربیان و سرپرستان و داوران و بازیکنان بانوان بانوان بسکتبال]]>

{{Body}}

پاسخ پسنديدن [{{PositivePoint}}] مخالفت [{{NegativePoint}}]

{{#Childs}} {{/Childs}}
{{/Comments}} ]]>

اشتراک گذاري

Let’s block ads! (Why?)