پرتاب نارنجک بین تماشاگران استقلال و اعتراض رحمتی به توپ جمع کن

[unable to retrieve full-text content]

یک نارنجک دستی بعد از گل دوم استقلال بین تماشاگران این تیم پرتاب شد.

[unable to retrieve full-text content]

یک نارنجک دستی بعد از گل دوم استقلال بین تماشاگران این تیم پرتاب شد.